top of page

15 ապր, հնգ

|

April PTA Meeting on WebEx

Ապրիլի PTA հանդիպում

Special Guest are going to be joining us. Everyone is Invited.

Registration is Closed
See other events
Ապրիլի PTA հանդիպում
Ապրիլի PTA հանդիպում

Time & Location

15 ապր, 2021 թ., 18:00 – 19:00

April PTA Meeting on WebEx

About the event

Ապրիլի PTA ժողովը

Հյուրընկալվում է ANTHONY KARR- ին

Երեկոյան 6:00 | 1 ժամ | (UTC-06: 00) Mountain Time (ԱՄՆ և Կանադա)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcssd11.webex.com%2Fcssd11%2Fj.php%3FMTID%3Dm6522fb939115208464590fd0a8bd0fe9%26fbclid%3DIwAR2pHoahP8oJaKD93I82mm27CVqT2oXeYII7DSkgHwL8vg7EN1Oa07LQhOg&h=AT2bcJvyDTDs2N-N6ZlEIayDBu-pro9nvy3oUFXuj2phZPK7Xg5gHaBZJzv2EryyTjPgLzCvfIQyXyLbwplFBdF_G95xKYsN8Hu_vvAiZfDndEGXs7XUwQslDo077d2ZNw&__tn__=q&c [ 0] = AT0tON_3Nbxp6M-_ccghdSOAiE9mQyGC-SKVkzMO08x47MU_1Pr_WPvt-wrnlkjI62_OmfmvpErenPyf7boV3suE6Lh1OREkgzGuLt62qkXwrDb61G01KR09TxcWpjn-trXtTjL31OAlvqI3q4cFZzfZYfK0FalPkYjTnaZpLkwGPGod8A

Միացեք հեռախոսով

+ 1-415-655-0001 ԱՄՆ վճար

+ 1-415-655-0001 ԱՄՆ վճար

+ 1-415-655-0001 ԱՄՆ վճար

Հոսթինգի մուտքի ծածկագիր 362 863 35

Մասնակիցների մուտքի կոդ ՝ 362 550 24

Share this event

bottom of page